Terminal intermodalny z parkiem logistyczno-produkcyjnym, Radom ul. Żelazna

Strategiczne położenie Radomia niedaleko Warszawy skłania wiele firm, i to nie tylko z województwa mazowieckiego, do inwestowania właśnie w tym mieście. Cały czas obserwujemy napływ nowych podmiotów gospodarczych, które chcą tworzyć także większe inwestycje, dające wiele miejsc pracy mieszkańcom miasta i regionu.

Jedną z nich jest TG Park Północ, spółka utworzona w 2021 roku, będąca filią spółki TG Park powstałej w 2009 roku, której głównym profilem działalności jest budowa i wynajem powierzchni magazynowych. Dopasowuje je do indywidualnych potrzeb przyszłych użytkowników, a jej najnowszą inwestycją jest terminal inermodalny powstający razem z parkiem logistyczno-produkcyjnym na terenie dawnej ciepłowni RADPEC w Radomiu.

Czym jest terminal intermodalny?

Zanim dowiemy się więcej o samej nowej inwestycji, warto dowiedzieć się, czym właściwie jest terminal intermodalny i jakie korzyści da przedsiębiorcom z Radomia i okolic. Przez pojęcie intermodalnego terminalu przeładunkowego rozumiemy nowoczesny, kompleksowo wyposażony terminal, dzięki któremu można przeładowywać tzw. inermodalne jednostki transportowe.

Zaliczamy do nich przede wszystkim kontenery, nadwozia i naczepy samochodowe, które można jednocześnie w bezpieczny sposób składować przed dalszym załadunkiem i transportem. Tego typu terminal musi być wyposażony w specjalistyczny sprzęt przeładunkowy ułatwiający bezpieczne przemieszczanie ciężkich ładunków i dopasowane do nich systemy składowania, pozwalające zachować płynność wszystkich wykonywanych operacji.

Jak przystąpiono do budowy nowego terminala w Radomiu?

magazyn wielkopowierzchniowy
zdjęcie poglądowe

Radom był dotychczas pozbawiony możliwości sprawnego przeładunku i przechowywania wymienionych wyżej typów ładunków. Dlatego w 2020 roku TG Park Północ zakupiło teren dawnej ciepłowni należącej do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, przy ulicy Żelaznej i rozpoczęło prace przystosowujące go do nowych inwestycji.

Dokonano w tym celu niezbędnych wyburzeń, likwidując wszystkie stare obiekty, łącznie z wysokim na 150 m kominem ciepłowni, który wysadzono z pomocą materiałów wybuchowych w 2021 roku. Teren został następnie dokładnie oczyszczony, a po uzyskaniu niezbędnych decyzji środowiskowych i świadectw bezpieczeństwa można wreszcie przystąpić do budowy nowego terminalu.

Czym będzie się wyróżniał nowy terminal intermodalny w Radomiu?

Według informacji podanych przez serwis Property News, powstający w tym mieście terminal będzie nie tylko nowoczesnym, ale i jednym z największych w regionie. Zajmie aż 45 hektarów, posiada własną bocznicę kolejową, a firma TG Park Północ zdecydowała się na postawienie aż czterech hal wysokiego składowania klasy A.

Wszystkie hale będą posiadały zintegrowaną część biurową i socjalną, a ich powierzchnia będzie się wahać od 5,8 aż do 50 tysięcy metrów kwadratowych, dając łączną powierzchnię magazynową, jakiej jeszcze nie było w Radomiu. Budynki zostaną postawione zgodnie z obowiązującą w TG Park Północ polityką ESG, dotyczącą zostawiania jak najmniejszego śladu węglowego i innymi, niemniej ważnymi zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Najważniejsza będzie ich niskoemisyjność oraz wysoka efektywność energetyczna, co pozwoli zaoszczędzić koszty ogrzewania tej imponującej powierzchni magazynowej. Zaplanowano także pozostałe, tak samo istotne elementy infrastruktury przeładunkowej, takie jak parkingi dla samochodów ciężarowych, bramy zerowe, wagi samochodowe, stacje trafo, suwnice i zbiorniki retencyjne.

Planowane prace obejmą również wszystkie drogi dojazdowe, unowocześnienie bocznicy kolejowej, stację naprawy taboru kolejowego, myjnię kontenerów i warsztaty naprawcze. Inwestycja powstaje razem z firmą New Wave International Cargo, pierwszy etap jej realizacji powinien się rozpocząć w pierwszym i drugim kwartale 2024 roku, a terminal będzie jednocześnie w pełni przystosowany do przeładunku i obsługi ładunków niebezpiecznych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *