SOR

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomiu

Można śmiało powiedzieć, że niemal każde miasto, również Radom, zmaga się z różnymi problemami dotyczącymi służby zdrowia. Dlatego właśnie w tym mieście zaplanowano dużą inwestycję, której oczekują mieszkańcy, rozbudowę i modernizację SOR, czyli Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przy ulicy A. Tochtermana.

Z czego wynika konieczność rozbudowy SOR w Radomiu?

Szpitalny Oddział Ratunkowy
obraz poglądowy

Narastające problemy zdrowotne mieszkańców naszego kraju, także Radomia, wynikają między innymi z epidemii wielu chorób, z jakimi mamy do czynienia w ciągu kilku ostatnich lat. Często wiąże się to z koniecznością udania się osoby chorej właśnie na Szpitalny Oddział Ratunkowy w celu uzyskania niezbędnej pomocy medycznej.

Rosnąca liczba pacjentów szybko uwidoczniła niedostatki istniejącego SOR-u, który oddano do użytku w 2001 roku. Intensywna eksploatacja spowodowała także zużycie samych pomieszczeń Oddziału Ratunkowego, jak i sprzętu wykorzystywanego do diagnozowania i leczenia mieszkańców Radomia i całego powiatu radomskiego.

Właśnie dlatego w budżecie miasta zaplanowano środki na rozbudowę SOR, jego modernizację i dostosowanie do obecnych wymagań, specyfiki rynku medycznego i potrzeb pacjentów. Przeznaczono na ten cel niebagatelną kwotę 35 milionów z budżetu państwa, a miasto dołożyło kolejne 8,3 miliona złotych.

Jaki zakres ma objąć modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomiu?

Wszystkie prace związane z modernizacją i rozbudową SOR-u mają zostać zrealizowane do końca 2025 roku i według zapewnień dyrekcji nie będą zakłócały pracy oddziału. Zakres zaplanowanych prac jest bardzo szeroki, przede wszystkim wielkość SOR zostanie powiększona z 1500 aż do 2300 metrów kwadratowych.

Dodatkowa przestrzeń zostanie uzyskana dzięki rozbudowie wschodniej części budynku. Dzięki temu uda się usunąć tzw. wąskie gardła ciągów komunikacyjnych, co umożliwi wydzielenie odrębnych stref, dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie na Oddział Ratunkowy, czy przywożonych karetką. Powstaną także odrębne, zamknięte ciągi prowadzące do izolatek dla chorych z podejrzeniem niebezpiecznych chorób zakaźnych.

Personel oddziału i przede wszystkim pacjenci, będą mogli korzystać z nowoczesnych pracowni diagnostycznych, wyposażonych w niezbędny sprzęt. Zaplanowano między innymi nowe pracownie USG, tomografii komputerowej i RTG. Powiększona zostaną pokoje lekarskie oraz poczekalnie dla pacjentów i zamontowane nowe urządzenia dezynfekujące. Nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Radomiu będzie mógł przyjmować nawet 70 tysięcy pacjentów rocznie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *