O nas

Radom – miasto o bogatej historii
i śmiałych planach na przyszłość

Lokalizacja i komunikacja – Radom jako węzeł komunikacyjny z dostępem do głównych dróg i lotniska.

Wsparcie lokalne – Możliwość uzyskania wsparcia od władz miejskich i lokalnych programów rozwojowych.


Rynek pracy – Dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz współpraca z lokalnymi uczelniami.


Strefa aktywności gospodarczej – Preferencje i ulgi podatkowe dla inwestorów w radomskiej strefie ekonomicznej.


Rozwój i innowacje – Inwestycje w nowe technologie i przedsięwzięcia proekologiczne.